ikona-flaga-ue

Ubieganie się o dotacje

Po ogłoszeniu przez stowarzyszenie konkursu należy złożyć w jego biurze stosowny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganaymi załącznikami i czekać na jego rozstrzygnięcie. Wyboru przedsięwzięć dokonuje 18-to osobowy Komitet, opierając się na kryteriach oceny zawartych w lokalnej strategii rozwoju, która jest dostępna na stronie www.lgrdrweca.pl.

O dofinansowywanie na realizację operacji ubiegać się mogą nie tylko mieszkańcy obszaru objętego LSROR, ale również ci, którzy chcą tam zainwestować w projekty zgodne z LSROR. Beneficjentami mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne, które mają pomysł na realizację któregoś z celów LSROR.

Ważne jest, aby projekty przyczyniły się do rozwoju obszaru LGR, a należy on do regionów szczególnie wartościowych przyrodniczo i turystycznie. Utrzymanie tych walorów, a także ich promocja, należą do głównych celów LSROR. Szansą obszaru jest turystyka, a szczególnie ekoturystyka i turystyka wędkarska.

Rzeka Drwęca stanowi oś łączącą cały obszar LGR. Ten największy w Polsce rezerwat ichtiofaunistyczny stał się miejscem odtwarzania populacji jesiotra. Zrównoważone wykorzystanie i podkreślenie walorów przyrodniczych, turystycznych i wędkarskich rzeki jest jednym z wyzwań, które stoją przed stowarzyszeniem.

W biurze LGR “Drwęca” można uzyskać dodatkowe informacje i pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów. Prosimy również poszukiwać informacji na stronie www.lgrdrweca.pl, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.rybactwo.info.