ikona-flaga-ue

Budżet Lokalnej Grupy Rybackiej “Drwęca”

Stowarzyszenie ma do dyspozycji w okresie do 30.06.2015r. 8.227.775,15 złotych w tym:

  • 10% środków na funkcjonowanie stowarzyszenia,
  • 5% na współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
  • 35% na dofinansowanie projektów z sektora publicznego,
  • 50% z sektora społeczno-gospodarczego.

Warunki i tryb przyznawania dofinansowania zawarty jest w:

  •  Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym “Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″ (Dz. U. Nr 177 poz.1371 z 2009r.);
  • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym “Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″ (Dz.U.Nr 261 poz. 1563 z 2011 r.)