ZAPYTANIA OFERTOWE LGR “DRWĘCA”

PO ROZPATRZENIU OFERT NA PONIŻSZE ZAPYTANIA OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe na 2/2015 dotyczące opracowania graficznego, wydruku publikacji oraz dostawy do siedziby zamawiającego.

zapytanie ofertowe 2/2015

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczącego zamówienia opracowania graficznego i wydruku publikacji, wpłynęły 44 oferty  LGR odstąpiło0 od postępowania. Powołując się na § 19 pkt 1 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych przez Lokalną Grupę Rybacką „Drwęca” dla wyboru wykonawców, dostaw i usług „LGR Drwęca” może odstąpić od postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Jednocześnie informuję, że LGR Drwęca przewiduje ponowne rozpisanie zapytania ofertowego na opracowanie graficzne i wydruk publikacji.

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe na 1/2015 dotyczące opracowania graficznego i wydruku publikacji.

 

zapytanie ofertowe publikacja książki 

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/4/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku dotyczącego zakupu, dostawy i montażu 7 zestawów urządzeń siłowni zewnętrznych, wpłynęło 7 ofert, wybrana została oferta złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZAMA Zagórski Maciej, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/4/2014 z dnia 06.08.2014r. dotyczące zakupu, dostawy i montażu 7 zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej.

 

zapytanie ofertowe siłownie zewnętrzne 2

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/3/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku dotyczącego zakupu tablic PCV z nadrukiem, wpłynęło 19 ofert, wybrana została oferta złożona przez firmę:

P.P.H.U. IRBIS Agata Szlachta, Ul. Cedrowa 1, 42-200 Częstochowa.

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/2/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku dotyczącego zakupu, dostawy i montażu 7 zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej, wpłynęło 6 ofert. Powołując się na § 19 pkt 1 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych przez Lokalną Grupę Rybacką „Drwęca” dla wyboru wykonawców, dostaw i usług „LGR Drwęca” może odstąpić od postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Jednocześnie informuję, że LGR Drwęca przewiduje ponowne rozpisanie zapytania ofertowego na siłownie zewnętrzne.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/3/2014 z dnia 21.07.2014r. dotyczące zakupu tablic PCV z nadrukiem.

 

zapytanie ofertowe tablice 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/2/2014 z dnia 21.07.2014r. dotyczące zakupu, dostawy i montażu 7 zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej.

 

zapytanie ofertowe siłownie zewnętrzne

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/1/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku dotyczącego zamówienia miękkiej imitacji ryby-szczupak/ poduszki w kształcie ryby- szczupak wybrana została oferta złożona przez firmę:

GABY s.c. Krzysztof Czyż, Piotr Sobinek, ul. Pilotów 24/69, 31-462 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/1/2014 z dnia 10.06.2014r. dotyczące zamówienia miękkiej imitacji ryby-szczupak/poduszka w kształcie ryby-szczupak

zapytanie ofertowe 2014

 

ROZSTRZYGNIĘTE ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące przeprowadzenia cyklu szkoleń

zapytanie ofertowe cykl szkoleń

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/11/2013 z dnia 7.11.2013r. dotyczące przeprowadzenia kursu artystycznego dekorowania potraw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/11/2013 z dnia 7 listopada2013 roku dotyczącego przeprowadzenia kursu artystycznego dekorowania potraw w siedzibie zamawiającego wybrana została oferta złożona przez firmę:

Pracownia Gastronomiczna 6 Zmysł Wojciech Wojtas Krotoszyny 21E 13-330 Krotoszyny

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/10/2013 z dnia 7.11.2013r. dotyczące zamówienia gadżetów reklamowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/10/2013 z dnia 7 listopada2013 roku dotyczącego zamówienia gadżetów reklamowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego wybrana została oferta złożona przez firmę:

MKK Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4 87-400 Golub – Dobrzyń

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/9/2013 z dnia 7.11.2013r dotyczące usługi cateringowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/9/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku dotyczącego usługi cateringowej wybrana została oferta złożona przez firmę:

Karczma Pokrzydowo Paćkowski Dawid 87 312 Pokrzydowo

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/8/2013 z dnia 6.11.2013r. dotyczące zakupu kalendarzy trójdzielnych na rok 2014 oraz kalendarzy podkład na biurko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/8/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku dotyczącego zakupu kalendarzy trójdzielnych na rok 2014 oraz kalendarzy podkład na biurko wybrana została oferta złożona przez firmę:

F.H.U. EURO PARTNERS Mirosław Dudek ul. Wieniawskiego 49 43-100 Tychy

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/7/2013 z dnia 6.11.2013r. dotyczące zamówienia opracowani graficznego i wydruku publikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/7/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku dotyczącego opracowania graficznego i wydruk publikacji wraz z dostawą do siedziby zamawiającego wybrana została oferta złożona przez firmę:

WYDAWNICTWO PROGRES Anita Własnowolska-Bielak 32-744 Łapczyca 573

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/6/2013 z dnia 18.10.2013 dotyczące zakupu środków czystości

 

formularz ofertowy środki czystości 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/6/2013 z dnia 18 października 2013 roku dotyczącego zamówienia środków czystości wybrana została oferta złożona przez firmę:

FORMPOL Sp. z o.o. ul. Nowatorów 8, 80-298 Gdańsk

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/5/2013 z dnia 18.10.2013r. dotyczące zakupu artykułów spożywczych

 

formularz ofertowy art. spoż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/5/2013 z dnia 18 października 2013 roku dotyczącego zakupu artykułów spożywczych wybrana została oferta złożona przez firmę:

Sklep Spożywczo-Przemysłowy nr 2 Edyta Napiórkowska-Trzebiatowska 87-312 Pokrzydowo

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/4/2013 z dnia 18.10.2013r. dotyczące zakupu materiałów biurowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formularz ofertowy mat. biurowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr I/4/2013 dotyczące zakupu materiałów biurowych wpłynęły dwie oferty.

Zgodnie z § 16 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych przez Lokalną Grupę Rybacką „Drwęca” dla wyboru wykonawców dostaw oraz usług, LGR dokonuje wyboru w przypadku otrzymania co najmniej trzech ofert złożonych w postępowaniu, ważnych na dzień składania ofert. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie nie wypłynęły co najmniej trzy oferty wówczas w myśl § 16 pkt. 2 ww. Regulaminu LGR “Drwęca” wysyła zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert. Termin został wydłużony do dnia 5 listopada 2013 r. W przypadku przeprowadzenia procedury zgodnie z § 16 pkt. 2 ww. Regulaminu wpłynie tylko jedna oferta zostaje ona przyjęta do realizacji, jeżeli spełnione będą założenia z zapytania ofertowego.

Oferty, które wpłynęły do dnia 28 października 2013 r. będą brane pod uwagę przy ostatecznym rozpatrzeniu ofert.

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/4/2013 z dnia 18 października 2013 roku dotyczącego sprzedaży materiałów biurowych wraz z dostawa do siedziby Zamawiającego wybrana została oferta złożona przez firmę:

NEO-SYSTEM Marcin Krajewski ul. Podgórna 80b 87-300 Brodnica

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/3/2013 z dn. 16.09.2013 dotyczące zamówienia opracowania graficznego oraz wydruku ulotek informacyjnych

formularz ofertowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/3/2013 z dnia 16 września 2013 roku dotyczącego opracowania graficznego oraz wydruku ulotek informacyjnych wybrana została oferta złożona przez firmę:

DRUKARNIA LASER-GRAF WOJCIECH WŁOSTOWSKI

ul. Nowy Rynek 1

09-400 Płock

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR I/3/2013 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2013 R. DOTYCZĄCEGO OPRACOWANIA GRAFICZNEGO ORAZ WYDRUKU ULOTEK INFORMACYJNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/2/2013 z dn. 16.09.2013 dotyczące zamówienia ogłoszeń w prasie lokalnej

 

formularz ofertowy ogłoszenia w prasie

 

 

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr I/2/2013 dotyczące zamówienia ogłoszeń w prasie lokalnej wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z § 16 Regulaminu wyboru ofert w ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych przez Lokalną Grupę Rybacką „Drwęca” dla wyboru wykonawców dostaw oraz usług, LGR dokonuje wyboru w przypadku otrzymania co najmniej trzech ofert złożonych w postępowaniu, ważnych na dzień składania ofert. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie nie wypłynęły co najmniej trzy oferty wówczas w myśl § 16 pkt. 2 ww. Regulaminu LGR “Drwęca” wysyła zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert. Termin został wydłużony do dnia 7 października 2013 r. W przypadku przeprowadzenia procedury zgodnie z § 16 pkt. 2 ww. Regulaminu wpłynie tylko jedna oferta zostaje ona przyjęta do realizacji, jeżeli spełnione będą założenia z zapytania ofertowego.

Oferta, która wpłynęła dnia 26 września 2013 r. będzie brana pod uwagę przy ostatecznym rozpatrzeniu ofert.

 

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na zapytanie ofertowe nr I/2/2013 z dnia 30 września 2013 roku dotyczącego zamówienia ogłoszeń w prasie lokalnej wybrana została oferta złożona przez firmę:

EXPRESS MEDIA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 13

85-058 Bydgoszcz

Poniżej zamieszczamy protokół z wyboru oferty

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR I/2/2013 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. DOTYCZĄCEGO ZAMÓWIENIA OGŁOSZEŃ W PRASIE LOKALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/1/2013 z dn. 16.09.2013 dotyczące zamówienia 20 kg pstrąga wędzonego

 

 

formularz ofertowy

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku braku złożonych ofert na zapytanie ofertowe nr I/1/2013 dotyczące zamówienia 20 kg pstrąga wędzonego, zgodnie z § 16 Regulaminu
wyboru ofert w ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych przez Lokalną Grupę
Rybacką „Drwęca” dla wyboru wykonawców dostaw oraz usług, LGR dokonuje wyboru w przypadku otrzymania co najmniej trzech ofert złożonych w postępowaniu ważnych na dzień składania ofert. W myśl § 16 pkt. 2 ww. Regulaminu LGR “Drwęca” wysyła zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców z wydłużonym terminem składania ofert. Termin został wydłużony do dnia 7 października 2013 r. W przypadku przeprowadzenia procedury zgodnie z § 16 pkt. 2 ww. Regulaminu wpłynie tylko jedna oferta zostaje ona przyjęta do realizacji, jeżeli spełnione będą założenia z zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR I/1/2013 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. DOTYCZĄCEGO ZAMÓWIENIA 20 KG PSTRĄGA WĘDZONEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE NR 1 – artykuły spożywcze

ZAPYTANIE NR 1/2/2013 -artykuły spożywcze

Informujemy,że w wyniku braku złożonych ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2/2013 zapytanie pozostaje bez rozstrzygnięcia.

ROZSTRZYGNIĘTE ZAPYTANIE NR 2 – środki czystości

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 2/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku na wykonanie usługi
polegającej na sprzedaży środków czystości wraz z dostawą do siedziby
zamawiającego, do biura LGR „Drwęca” wpłynęły dwie oferty.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

„NEO-SYSTEM” Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica

ROZSTRZYGNIĘTE ZAPYTANIE NR 3 – szkolenia

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 2/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku na wykonanie usługi
polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń do siedziby LGR „Drwęca” wpłynęły
dwie oferty.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Szkolenia i Doradztwo Unijne Mariola Epa- Pikuła, Niwy, ul. Giżycka 5, 86-031 Osielsko

ROZSTRZYGNIĘTE ZAPTANIE NR 4 – ryby wędzone

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 4/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku na wykonanie usługi
polegającej na sprzedaży ryb wędzonych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego
do siedziby LGR „Drwęca” wpłynęła jedna oferta.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Okręg PZW Toruń, Zespół Gospodarki Wędkarsko- Rybackiej w Grzmięcy, Grzmięca 1,

87-305 Zbiczno

ROZSTRZYGNIĘTE ZAPYTANIE NR 5 – Sałatki

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 5/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku na wykonanie usługi
polegającej na sprzedaży sałatek wraz z dostawą do siedziby zamawiającego do
siedziby LGR „Drwęca” wpłynęła jedna oferta.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Restauracja „ALBA’S” mgr inż. Barbara Skowrońska, ul. Dworcowa 2A, 87-300 Brodnica

ROZSTRZYGNIĘTE ZAPYTANIE NR 6 – Materiały eksploatacyjne

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 6/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku dot. zakupu materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą do siedziby
zamawiającego, do biura LGR „Drwęca” wpłynęło dziewięć ofert.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

„NEO-SYSTEM” Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica

ROZSTRZYGNIĘTE ZAPYTANIE NR 14 – Organizacja festynu

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 14/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku na wykonanie usługi
polegającej na organizacji festynu wpłynęło 21 ofert.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Tęczowo-fabryka zabawy, ul. Nowa 6/15, 09-500 Gostynin

BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIE NR 8 – nagrody w konkursie plastycznym (plecak, globus, piórnik)

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 8/2013 z dnia  15 lutego 2013 roku na zakup nagród w klonkursie plastycznym wpłynęła 1 oferta, która przekracza budżet zamawiającego.

BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIE NR 16 – zakup małe AGD

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 16/2013 z dnia 12 marca  2013 roku na zakup małego AGD do dnia 29 marca br. nie wpłynęła żadna oferta.

ROZSTRZYGNIĘTE ZAPYTANIE NR 10- opracowanie szlaków kajakowych

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 10/2013 z dnia 20 marca 2013 roku na wykonanie usługi
polegającej na opracowaniu szlaków kajakowych Powiatu Brodnickiego i okolic wpłynęło pięć ofert.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Artur Warszawski, ul. Zakątek 14, 87-300 Brodnica

ROZSTRZYGNIĘTE Zapytanie ofertowe nr 13- MAPA PROMOCYJNA

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 13/2013 z dnia 22 maja 2013 roku dot. zakupu mapy promocyjnej, do biura LGR wpłynęły 4 oferty.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oddział Toruń, ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń

ROZSTRZYGNIĘTE Zapytanie ofertowe nr 14- TABLICE Z JEDNOLITYM OZNAKOWANIEM

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 14/2013 z dnia 25 maja 2013 roku dot. zakupu tablic z jednolitym oznakowaniem, do biura LGR wpłynęły 4 oferty.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

AUTOGRAF Studio Reklamy Artur Grobalniak

ROZSTRZYGNIĘTE zapytanie ofertowe nr 11- GADŻETY REKLAMOWE

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 11/2013 z dnia 28 maja 2013 roku dot. zakupu materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą do siedziby
zamawiającego, do biura LGR wpłynęło 12 ofert.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Mkk Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub Dobrzyń

ROZSTRZYGNIĘTE zapytanie ofertowe nr 17- SZKOLENIA – 2

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert na
zapytanie ofertowe nr 17/2013 z dnia 28 maja 2013 roku dot. realizacji szkoleń,

do biura LGR wpłynęła 1 oferta.

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

Szkolenia i Doradztwo Unijne Mariola Epa- Pikuła, Niwy, ul. Giżycka 5. 86-031 Osielsko

 

 

REGULAMIN WYBORU OFERT W RAMACH PRTZEPROWADZONYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ “DRWĘCA” DLA WYBORU WYKONAWCÓW DOSTAW ORAZ USŁUG (Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2013 r.)