ogloszenia-default

KONKURS LGR NR 6/2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. nike air huarache pas cher Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora publicznego.

Nr konkursu LGR: 6/2013

Termin składania wniosków: od 24.06.2013 r. do 21.08.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGR „Drwęca” w Ośrodku Wylęgu i Podchowu Jesiotra w Grzmięcy, 87-305 Zbiczno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. bottes ugg Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 3 000 000 zł,
z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 500 000 zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych: do 85%

Limit środków dostępnych w konkursie:

- dla sektora publicznego: 50 611,34 zł

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.
Wymagane minimum punktowe
w ramach oceny wg lokalnych kryteriów – 4 pkt.

Wzory dokumentów, informacje o zasadach przygotowania, miejsce składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Świedziebnia, Zbiczno oraz urzędach miast i gmin Górzno i Jabłonowo Pomorskie, a także na stronie internetowej:

www.mojregion.eu

www.lgrdrweca.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura LGR „Drwęca”. ugg bottes

Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@lgrdrweca.pl lub telefonicznie: 56 49-196-50.

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie LGR Drwęca wzmocnienie

 

Wniosek o dofinasowanie__wzmocnienie konkurencyjności

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie

uproszczony Plan_biznesowy

Studium_wykonalnosci

SZCZEGÓŁOWY OPIS OPERACJI

harmonogram_dzialan_informacyjnych_szkoleniowych_i_promocyjnych

Oświadczenie_dla_rybaka_-_wk

Oświadczenie_na_temat_zrealizowanych_projektów

Oświadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_VAT_wk

Oświadczenie_o_niewspolfinansowaniu_wk

Oświadczenie_zgoda na przekazywanie informacji

Lokalne_kryteria_wyboru_dla_operacji_polegajacych_na_wzmocnieniu_konkurencyjności

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR

W ramach ogłoszonego konkuru możliwe są do dofinasowania operacje takie jak:

Wzmocnienie konkurencyjnosci

 

Uprzejmie informujemy dnia 23 maja br. new balance homme opublikowano w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 maja 2013r. nike air max 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4- zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.

W związku z powyższym we wszystkich konkursach jakie zostały ogłoszone lub zostaną ogłoszone nie będzie możliwości SKŁADANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI.