ogloszenia-default

KONKURS LGR NR 5/2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego.

Nr konkursu LGR: 5/2013

Termin składania wniosków: od 24.06.2013 r. bottes ugg do 21.08.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGR „Drwęca” w Ośrodku Produkcji Jesiotra

w Grzmięcy, 87-305 Zbiczno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Asics gel nimbus pas cher Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 2 000 000 zł,
z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych: 85%

Limit środków dostępnych w konkursie:

- dla sektora społeczno-gospodarczego: 88 483,00

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 26 pkt.
Wymagane minimum punktowe
w ramach oceny wg lokalnych kryteriów – 6 pkt.

Wzory dokumentów, informacje o zasadach przygotowania, miejsce składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Świedziebnia, Zbiczno oraz urzędach miast i gmin Górzno i Jabłonowo Pomorskie, a także na stronie internetowej:

www.mojregion.eu

www.lgrdrweca.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura LGR „Drwęca”. timberland soldes

Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@lgrdrweca.pl lub telefonicznie: 56 49-196-50.

Załączniki do pobrania:

ogloszenie_LGR_Drweca ochrona

Wniosek o dofinasowanie__ochrona środowiska

Instrukcja 4 1 wniosek o dofinansowanie

Uproszczony Plan_biznesowy

Studium_wykonalnosci

SZCZEGÓŁOWY OPIS OPERACJI

harmonogram_dzialan_informacyjnych_szkoleniowych_i_promocyjnych

Oświadczenie_dla_rybaka_-_os

Oświadczenie_na_temat_zrealizowanych_projektow

Oświadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_VAT_-os

Oświadczenie_o_niewspolfinansowaniu_-_os

Oświadczenie_zgoda na przekazywanie informacji

Lokalne_kryteria_wyboru_dla_operacji_polegajacych_na_ochronie_srodowiska_i_dziedzictwa_przyrodnic

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR

W ramach ogłoszonego konkuru możliwe są do dofinasowania operacje takie jak:

Ochrona środowiska

Uprzejmie informujemy dnia 23 maja br. bottes timberland opublikowano w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 maja 2013r. ugg noir pas cher zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4- zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.

W związku z powyższym we wszystkich konkursach jakie zostały ogłoszone lub zostaną ogłoszone nie będzie możliwości SKŁADANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI.