ogloszenia-default

KONKURS LGR NR 4/2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. cheap ffxiv gil Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektoremosi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego.

Nr konkursu LGR: 4/2013

Termin składania wniosków: od 24.04.2013 r. asics pulse soldes do 21.06.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGR „Drwęca” w Ośrodku Wylęgu i Podchowu Jesiotra w Grzmięcy, 87-305 Zbiczno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch
egzemplarzach w wersji papierowej. nike air max thea soldes Wnioski należy składać bezpośrednio w
miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 900 000 zł, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 450 000 zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych: do 60%

Limit środków dostępnych w konkursie: – dla sektora społeczno-
gospodarczego: 44 438,43 zł

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 26 pkt.

Wymagane minimum punktowe w ramach oceny wg lokalnych kryteriów – 5 pkt.

Wzory dokumentów, informacje o zasadach przygotowania, miejsce składania wniosków
o dofinansowanie oraz:

-wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

-wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Bobrowo, Brodnica, Brzozie,
Świedziebnia, Zbiczno oraz urzędach miast i gmin Górzno i Jabłonowo Pomorskie, a
także na stronie internetowej:

www.mojregion.eu

www.lgrdrweca.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura LGR „Drwęca”.

Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@lgrdrweca.pl lub telefonicznie: 56 49-196-50.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie LGR Drwęca restrukturyzacja 04_2013

Wniosek o dofinasowanie__restrukturyzacja

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie

Uproszczony Plan_biznesowy

Studium_wykonalności

SZCZEGÓŁOWY OPIS OPERACJI

Harmonogram_działań_informacyjnych_szkoleniowych_i_promocyjnych

Oświadczenie_dla_rybaka_-_restrukturyzacja

Oświadczenie_na_temat_zrealizowanych_projektów

Oświadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_VAT_restrukturyzacja

Oświadczenie_o_niewspółfinansowaniu_restrukturyzacja

Lokalne_kryteria_wyboru_dla_operacji_polegajacych_na_restrukturyzacji_reorientacji

Oświadczenie_zgoda na przekazywanie informacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR

W ramach ogłoszonego konkuru możliwe są do dofinasowania operacje takie jak:

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności…

 

Uprzejmie informujemy dnia 23 maja br. bottes ugg pas cher opublikowano w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 maja 2013r. adidas nmd zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4- zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.

W związku z powyższym we wszystkich konkursach jakie zostały ogłoszone lub zostaną ogłoszone nie będzie możliwości SKŁADANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI.