ogloszenia-default

Konkurs LGR Nr 3/2013

Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje
o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej
Grupy Rybackiej „Drwęca”

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. adidas zx flux homme Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora publicznego.

Nr konkursu LGR: 3/2013

Termin składania wniosków: od 09.04.2013 r. nike air huarache pas cher do 07.06.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGR „Drwęca” w Ośrodku Produkcji Jesiotra w Grzmięcy, 87-305 Zbiczno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch
egzemplarzach w wersji papierowej. timberland pas cher Wnioski należy składać bezpośrednio w
miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 2 000 000 zł, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych: 85%

Limit środków dostępnych w konkursie:

- dla sektora publicznego: 361 263,95 zł

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 26 pkt.

Wymagane minimum punktowe w ramach oceny wg lokalnych kryteriów – 6 pkt.

Wzory dokumentów, informacje o zasadach przygotowania, miejsce składania wniosków
o dofinansowanie oraz:

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Bobrowo, Brodnica, Brzozie,
Świedziebnia, Zbiczno oraz urzędach miast i gmin Górzno i Jabłonowo Pomorskie, a
także na stronie internetowej:

www.mojregion.eu

www.lgrdrweca.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura LGR „Drwęca”.

Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@lgrdrweca.pl lub telefonicznie: 56 49-196-50.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie_LGR_Drwęca ochrona środowiska 3_2013

Wniosek o dofinasowanie__ochrona środowiska

Instrukcja 4 1 wniosek o dofinansowanie

Uproszczony Plan_biznesowy

Studium_wykonalnosci

SZCZEGÓŁOWY OPIS OPERACJI

Harmonogram_dzialan_informacyjnych_szkoleniowych_i_promocyjnych

Oświadczenie_dla_rybaka_-_os

Oświadczenie_na_temat_zrealizowanych_projektow

Oświadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_VAT_-os

Oświadczenie_o_niewspolfinansowaniu_-_os

Lokalne_kryteria_wyboru_dla_operacji_polegajacych_na_ochronie_srodowiska_i_dziedzictwa_przyrodniczego

Oświadczenie_zgoda na przekazywanie informacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR

W ramach ogłoszonego konkuru możliwe są do dofinasowania operacje takie jak:

Ochrona środowiska

 

Uprzejmie informujemy dnia 23 maja br. ugg soldes opublikowano w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 maja 2013r. nike air max bw zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4- zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.

W związku z powyższym we wszystkich konkursach jakie zostały ogłoszone lub zostaną ogłoszone nie będzie możliwości SKŁADANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI.