ogloszenia-default

Konkurs LGR Nr 2/2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego.

Nr konkursu LGR: 2/2013

Termin składania wniosków: od 25.03.2013 r. do 20.05.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGR „Drwęca” w Ośrodku Wylęgu i Podchowu Jesiotra w Grzmięcy, adidas zx flux pas cher 87-305 Zbiczno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 600 000 zł, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych: do 60%

Limit środków dostępnych w konkursie:

- dla sektora społeczno – gospodarczego: 292 405,50 zł

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.
Wymagane minimum punktowe
w ramach oceny wg lokalnych kryteriów – 11 pkt.

Wzory dokumentów, informacje o zasadach przygotowania, asics soldes miejsce składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Bobrowo, Brodnica, nike air max 2013 Brzozie, Świedziebnia, nike air max 2014 Zbiczno oraz urzędach miast i gmin Górzno i Jabłonowo Pomorskie, ugg chaussons a także na stronie internetowej: www.mojregion.eu www.lgrdrweca.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura LGR „Drwęca”.