ogloszenia-default

Konkurs LGR Nr 1/2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. bns gold Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego.

Nr konkursu LGR: 1/2013

Termin składania wniosków: od 18.02.2013 r. cheap ffxiv gil do 18.04.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGR „Drwęca” w Ośrodku Wylęgu i Podchowu Jesiotra w Grzmięcy, 87-305 Zbiczno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 3 000 000 zł, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 500 000 zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych: do 85%

Limit środków dostępnych w konkursie:

- dla sektora społeczno- gospodarczego: 1 712 816,00 zł

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.
Wymagane minimum punktowe
w ramach oceny wg lokalnych kryteriów – 4 pkt.

Wzory dokumentów, nike pas cher informacje o zasadach przygotowania, miejsce składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Bobrowo, Brodnica, Brzozie, ugg australia pas cher Świedziebnia, air jordan 11 Zbiczno oraz urzędach miast i gmin Górzno i Jabłonowo Pomorskie, a także na stronie internetowej:

www.mojregion.eu

www.lgrdrweca.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura LGR „Drwęca”.