ogloszenia-default

Konkurs LGR Nr 1/2011

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca” wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego.

Nr konkursu LGR: 1/2011

Termin składania wniosków: od 28 listopada 2011 r.
do 24 stycznia 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGR
„Drwęca” w Ośrodku Produkcji Jesiotra w Grzmięcy, 87-305
Zbiczno, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na
jednego beneficjenta:

2 miliony zł,z tym że pomoc najedną operację nie może przekroczyć 1 miliona zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych: 100%

Limit środków dostępnych w konkursie:
dla sektora społeczno – gospodarczego: 771 tysięcy zł

Więcej informacji na stronie ogłoszenia:
Konkurs LGR Drwęca nr 1/2011