Kilka słów o nas

LGR-drweca-teren-działania Na obszarze Pojezierza Brodnickiego powstała Lokalna Grupa Rybacka "Drwęca" - stowarzyszenie umożliwiające mieszkańcom obszaru zależnego od rybactwa pozyskanie środków z funduszy unijnych na realizację projektów indywidualnych oraz przedsięwzięć wspólnych dla wielu podmiotów. Stało się tak dzięki decyzji Unii Europejskiej o utworzeniu Europejskiego Funduszu Rybackiego i powstaniu związanego z nim Programu Operacyjnego "Ryby" 2007-2013. LGR "Drwęca" zrzeszająca 7 gmin powiatu brodnickiego, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu oraz indywidualne podmioty rybacki, podpisała 4 sierpnia 2011r. umowę z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). Opracowanie to, poza statutem stowarzyszenia, stanowi podstawę funkcjonowania LGR "Drwęca"... czytaj więcej
Aktualności

회계 스캔들에 빠진 희생자. 붐비?

회계 스캔들에 빠진 희생자. 붐비는 저익 프린터 사업에서 발생하는 수익에 크게 의존하고 있습니다. Best Buy에 관해 Cramer는 Amazon (AMZN), 코스트코 (COST) 및 월마트 (Walt Mart)와 같은 매출 감소, 현금 흐름 감소 및 치열한 경쟁에 주목했습니다. 성장하지 못하면 서서히 죽어 가고 있습니다. 행동 항목 : 매일 새로운 목표를 달성하는 데 도움이되는 새로운 것을 배우고, 책을 읽고,

czytaj więcej

은행들은 인도 주의자들이 우려하

은행들은 인도 주의자들이 우려하는 사안에 대해시의 적절하고 실용적이며 합리적인 결정을 내리는 것보다 정치 지도자의 득점에 대한 주요 당과 투쟁적인 행동을 이끌어 냈다. Victorian MP는 또한 자유당 문제에 목표를 두었습니다. 주요 당사자들의 정치에서 여성에 대한 존중과 존중의 수준은 비즈니스 세계에서 수년 뒤였습니다.. 그래서 제 책에서 그는 음악가이며 정치적

czytaj więcej

NL에서 대부분의 사람들은 팀이 그

NL에서 대부분의 사람들은 팀이 그 사람이 와서 싫어하지만이 주제에 관해 그와 함께 사이딩을하는 것처럼 성가신 것이라고 생각합니다. 주로 Ton과 그의 턱을 부러 뜨린 그 사람 (그 소문은 아들에게)은 그런 공격적인 힘을 사용하는 길 밖에 없었기 때문에 그 상황을 비율에서 확대했다. 팀이 보복하지 않았기 때문에 자기 방어 논쟁이 시작되었습니다. ‘그게 다야.

czytaj więcej

과일과 야채는 콜레스테롤 수치와

과일과 야채는 콜레스테롤 수치와 혈압을 낮추고 혈관과 면역계의 건강을 증진시키는 것으로 나타났다. 이것은 보유하고있는 복잡한 영양 네트워크 때문일 수 있습니다. 예를 들어 많은 항산화 물질을 함유하고있어 DNA 손상을 줄이고 암 위험을 감소시킵니다. 그 후 연구자들은 상어가 재즈와 클래식 음악을 구별 할 수 있는지 또는 모든 음악이 그들과 동일하거나

czytaj więcej

‘나는 평생 동안 모든 사람을 피하

‘나는 평생 동안 모든 사람을 피하고 나는 그를 피하려고 노력하고있다. 그는 나에게 타격을 주거나 나를 괴롭히지 않습니다. 그러나 그는 나를 쓸모없는 느낌으로 만드는 법을 알고 있습니다. 그가 옳은 것처럼 보이고 움직이는 방식이 엉성한 것처럼 보이지만 절대적으로 누군가를 버리면 그는 절대적으로 rda, kevin lee, pettis 등등 같은 남자를 선택합니다. 나는 그들이

czytaj więcej